Til forsiden Til nettvett

Nettforfølgelse

Nettforfølgelse, eller Cyberstalking som er den engelske betegnelsen, er ikke noe utbredt fenomen i Norge. Likevel, det er veldig plagsomt for dem som utsettes for det. Denne siden er laget for å gi litt informasjon og veiledning. Det er ikke ment som en advarsel mot Internettet, men et lite bidrag til at folk lærer seg nettvett. Å bli forfulgt på Internettet er unntaket, ikke regelen.

Hva er nettforfølgelse?

Nettforfølgelse er en elektronisk utgave av å bli forfulgt, plaget eller terrorisert mot sin egen vilje. Det kan være mobbing som utarter seg, det kan være en beiler som ikke vil gi seg, det kan være en form for maktdemonstrasjon eller rett og slett noen som vil hevne seg. Forfølgelsen kan ofte utarte seg til også å foregå i det virkelige liv.

Det spesielle med nettforfølgelsen er at den gjerne har utgangspunkt i at noen fatter en interesse for en annen person gjennom kontakt over Internettet, Det kan være et bekjentskap fra en pratetjeneste (chat), eller rett og slett fordi vedkommende fant en hjemmeside som var interessant.

En betingelse som må være oppfylt for at det som skjer skal kalles en forfølgelse er at overgriperen ikke gir seg når offeret sier nei, men fortsetter å ta kontakt.

Nettforfølgelsen kan ta mange former. Det kan være rent elektronisk, med stadige forsøk på å sende meldinger eller e-post, eller å legge ut personlig informasjon om offeret i form av falske kontaktannonser. En forfølger kan også finne på å overta offerets identitet, det vil si et identitetstyveri. Forholdet kan også utvikle seg ut over Internettets grenser til at man blir plaget av telefoner, SMS-meldinger, og brev eller pakker som kommer med vanlig post. Forfølgeren kan bestille varer og tjenester i den forfulgtes navn. Til sist kan forfølgeren forsøke å ta kontakt i det virkelige liv, ringe på døren hjemme hos offeret eller følge etter når offeret er ute.

En av de mest skremmende situasjoner er antagelig pedofile som bruker Internettet for å få kontakt med sine offer, men dette faller ikke alltid inn under en streng definisjon av nettforfølgelse.

NB. Ordet «nettforfølgelse» er bare ett av flere forslag til et norsk ord for det engelske «cyberstalking». Andre alternativer er f.eks. «nettplaging», «netterror» eller «nettsjikane» — foruten de ord man får ved å bytte ut forstavelsen «nett» med «e-», f.eks. «e-terror».

Det er personlig

Nettforfølgelse er alltid personlig. Det er selvsagt mulig å bli plaget fordi man representerer en organisasjon eller et firma. Likevel avgrenser man som regel definisjonen av nettforfølgelse til de tilfeller hvor handlingene er rettet mot offeret som person. Det kan selvsagt forekomme at overgriperen velger ut sitt offer helt tilfeldig på grunnlag av en eller annen gruppetilhørighet, samtidig som fortsettelsen blir meget personlig rettet.

Hvilke motiver har forfølgeren?

Den som forfølger kan ha mange forskjellige motiver. Det kan være et ønske om å vise makt. «Jeg vet hvem du er og hvor du bor.» Det kan være et ønske om oppmerksomhet. Det kan være følelsesmessig eller seksuelt betonet, en beiler som ikke vil gi seg eller en pedofil eller voldtektsforbryter på jakt etter et offer. Det kan være noen som ønsker å hevne seg. Forfølgeren kan være en eks-partner.

Uansett om det er hat, kjærlighet eller noe annet som motiverer forfølgeren er det som gjelder det i alle tilfeller at et nei og avvisning ikke blir respektert. I noen tilfeller virker en avvisning som en oppfordring.

Nettforfølgelse gir overgriperen den fordel å kunne sitte tilsynelatende trygt og anonymt mens man er en plage for andre.

Hva kan den som blir forfulgt gjøre?

Det viktigste rådet er å ikke forsøke å snakke eller skrive forfølgeren til fornuft. Tro ikke at det er noen løsning å møtes ansikt til ansikt. Likevel skal man alltid sende en klar og utvetydig beskjed om at oppmerksomheten er uønsket dersom man har anledning til å sende meldinger direkte til forfølgeren.

Hva som er den mest fornuftige reaksjon avhenger av den situasjonen som har oppstått. I utgangspunktet bør man ta kontakt med sin internettleverandør som bør kunne yte teknisk hjelp eller veiledning. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med et krisesenter for kvinner. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å søke hjelp hos politiet.

Dersom offeret er et barn er det en mulighet å ta kontakt med Redd Barna. Denne organisasjonen har god kunnskap om pedofile på Internettet og et kontaktnett for å håndtere slike saker.

Hvordan kan man unngå nettforfølgelse?

Det er vanskelig å være hundre prosent sikker mot denne formen for plagsom oppmerksomhet, men det er mulig å redusere risikoen betraktelig ved å følge en del enkle regler om nettvett. Redd Barna har publisert en nettside om nettvett som er like aktuell for voksne som for barn og ungdom.

Praterom og diskusjonsgrupper

Bruk ikke fullt navn dersom du ikke føler deg helt trygg på forumet. Ikke oppgi e-postadresse, telefonnummer eller virkelig adresse. Vær forsiktig med å sende fra deg bilder. Ikke avtal å møte eller besøke noen i det virkelige liv uten at du er helt trygg på situasjonen.

Dersom noen i et praterom blir plagsomme, stadig forsøker å opprette «private samtaler» og ikke forstår ordet «nei» bør du forlate rommet. Enkelte praterom gir deg muligheten til å ignorere andre deltagere etter eget ønske, bruk denne muligheten.

E-postadresser

Mange internettleverandører har e-postkataloger hvor man finner fullt navn og i enkelte tilfeller postadresse og/eller postnummer. Det kan være en fordel å opprette en anonym e-postadresse til bruk for praterom, diskusjonsgrupper eller andre «tilfeldige møter» på Internettet. Opprett for eksempel en alternativ e-postadresse hos Hotmail, og ikke bruk fullt navn eller adresse når du registrerer deg.

Dette betyr ikke nødvendigvis at du utgir deg for å være en annen på Internettet. Det er ikke noe mer naturlig enn at du ikke forteller fullt navn, adresse og telefonnummer til mennesker du møter tilfeldig når du er ute på byen.

Du bør også være oppmerksom på at andre kan opprette e-postadresser i ditt navn på tjenester som Hotmail, og utgi seg som deg.

Personlige hjemmesider

Flere og flere legger ut personlige hjemmesider, og mange synes det er spennende om de får mange besøk på disse sidene. Hjemmesider kan handle om mange forskjellige ting. Det kan være egne interesser og egen person, familie og venner. Hjemmesidene kan være også være om popartister og idrettsfolk man liker, eller organisasjoner man er medlem av og humanitære saker man støtter.

Det er viktig å være bevisst på hva slags personlig informasjon man legger ut på disse sidene. Ikke legg ut fullt navn, adresse og telefonnummer dersom du ikke er helt trygg på dette. Det å være en offentlig person har sine ulemper.

Husk at for enkelte internettleverandører finnes det ofte kataloger som opplyser om navnet til innehaveren av en hjemmeside selv om det ikke finnes opplysninger om dette på siden.

Dersom du har gjestebok bør du være sikker på at du har muligheten til å slette innlegg som blir lagt inn. Sjekk gjesteboken regelmessig for uønskede eller ubehagelige hilsener og slett disse umiddelbart, men ta vare på en kopi som dokumentasjon.

Hjelpemidler

For en uerfaren bruker er det viktig å vite at en datakyndig forfølger kan ha mulighet til å få fram mer informasjon enn du ønsker fra brukerens egen PC. Dette kan være datasnoking, men det er også mulig at brukeren selv har satt opp maskinen sin slik at den gir fra seg denne informasjonen helt frivillig selv om brukeren aldri har ønsket dette.

Det finnes en del hjelpemidler. Man kan gå til anskaffelse av et sikkerhetsprogram, og det finnes tjenester som hjelper brukeren med å bruke nettet med større beskyttelse av privatlivets fred. Eksempler på slike tjenester er Anonymizer og Freedom.net.

Det er fornuftig å sikre også personlige datamaskiner med brannvegg og viruskontroll. Selv når slike hjelpemidler er på plass kan det være lurt å kontrollere at det ikke er uønskede programmer på maskinen som spionerer eller sladrer på brukeren. Et nyttig gratisprogram som sjekker om datamaskiner med Microsoft Windows har mistenkelige programmer er Spybot Search & Destroy.

Engelskspråklige informasjonssider

Det finnes en del engelskspråklige informasjonssider om nettforfølgelse. Den mest utfyllende er antagelig sidene til den amerikanske organisasjonen Cyberangels: Online Guide to Cyberstalking. Amerikanske National Center for Victims of Crime har laget en kortfattet informasjonsside. Rachel R. Hartman har skrevet en liste med spørsmål og svar.


Oppdatert 2003-03-12, © Digme
Meld gjerne fra om feil eller mangler.